Osazení typového projektu do terénu M-35 | RODINNÉ DOMY PROJEKTY

Osazení typového projektu do terénu, inženýrská činnost, inženýring

Řešení zakoupit typový projekt rodinného domu je bezesporu nejrychlejší a zpravidla i nejlevnější způsob, jak získat hotový projekt pro stavbu rodinného domu. Je vhodné si však uvědomit, že každý typový projekt byl při svém vzniku rovněž individuálním projektem pro určitého stavebníka a řešil na míru jeho potřeby po stránce dispoziční, orientace domu ke světovým stranám, přirozeného sklonu terénu apod. Každý následující pořizovatel typového projektu musí činit menší či větší kompromisy, musí se např. smířit s dispozičním řešením, které mu třeba nevyhovuje a chtěl by ho změnit. Zde je třeba zdůraznit, že veškeré typové projekty jsou výhradním vlastnictvím jejich autorů a bez jejich - nejlépe písemného svolení, se nedají libovolně měnit. Požadované změny ve vlastních typových projektech je nutné dohodnout ještě před jejich zakoupením s příslušnou architektonickou kanceláří, která tyto změny, samozřejmě za příplatek, zanese do dokumentace a předá klientovi. Při velkém množství změn je již nutné zvážit, zda se nevyplatí spíše individuální projekt.
Při široké nabídce na trhu s typovými projekty, zvláště při možnostech, kdy od každého typu domu lze získat, tzv. ozrcadlením podél svislé nebo vodorovné osy, další varianty řešení, je možné předpokládat, že každý, kdo chce hotový typový projekt, si ten svůj vybere. Výhodou typového projektu je, že zakoupený projekt již obsahuje všechny potřebné profese, včetně požární zprávy a průkazu energetické náročnosti. Předmětem naší činnosti je návrh spodní stavby, tedy základů a desky, včetně napojení rodinného domu na dopravní a technickou infrastrukturu v místní části obce. Případně se na pozemku stavebníka ještě řeší čistírna odpadních vod nebo i vlastní studna. Jak uvádíme na jiném místě našich stránek, je nutné vycházet z platného územního plánu pro danou lokalitu stavby a ujistit se, že vybraný typový projekt rodinného domu je s tímto územním plánem v souladu.
Klientům, kteří plánují stavbu dle typového projektu, můžeme nabídnout tzv. projekt osazení typového projektu do terénu a inženýrskou činnost spojenou se získáním stavebního povolení.

Příklad realizace -  Rodinný dům v městě Sobotka - novostavba -typový projekt VICTORIA z katalogu GSERVIS - projekt osazení do terénu

Oblast naší působnosti:

Lokality okres Mladá Boleslav, Liberec, Jičín, Turnov, Jablonec nad Nisou. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na stránce kontakt.